میلاد اسمعیلی هستم و در حوزه‌های زیر فعالیت می‌کنم:

مشاوره جهت توسعه و بهبود عملکرد واحدهای صنعتی

طراحی محصولات فنی مهندسی و ابزار آلات تولید

پژوهش در حوزه‌های فنی و حقوقی تولید صنعتی