پادکست آغاز تولید، اپیزود پنجم:

پیش‌بینی تقاضا چیست و چه کاربردی دارد؟

پادکست آغاز تولید - اپیزود پنجم: پیش‌بینی تقاضا چیست و چه کاربردهایی دارد؟ در این قسمت میلاد اسمعیلی به اختصار و در حدود 30 دقیقه به این سوال پاسخ می‌دهد.

پیش‌بینی تقاضا بخشی از مهم‌ترین اطلاعات برای اقداماتی مثل توسعه محصول، انتخاب ظرفیت واحد تولیدی، بازاریابی، قیمت‌گذاری و ارزیابی‌ اقتصادی را در اختیارمان قرار می‌دهد. در این اپیزود به اختصار در مورد پیش‌بینی تقاضا، کاربردها و روش‌های آن توضیح خواهم داد.