پادکست آغاز تولید، اپیزود اول:

هزینه‌های آزمون و خطا در تولید صنعتی

پادکست آغاز تولید - اپیزود اول: هزینه های آزمون و خطا در تولید صنعتی. گوینده: میلاد اسمعیلی

معمولاً تجربه‌اندوزی در فضای صنعت، گران است. پس باید تلاش کنیم که اطلاعات اولیه و تجربیات مورد نیاز را از راه‌های مناسب‌تری به دست آوریم. در این اپیزود با ارائه‌ی چند مصداق، دلایل زیاد بودن هزینه‌های آزمون و خطا در فعالیت‌های تولیدی را توضیح می‌دهم.