پادکست آغاز تولید، اپیزود سوم:

حفاظت از دستاوردهای فکری

اپیزود سوم از پادکست آغاز تولید: محافظت از دستاوردهای فکری (میلاد اسمعیلی)

در سومین اپیزود از پادکست آغاز تولید، توضیح می‌دهم که چگونه می‌توانیم از دستاوردهای فکری مثل ایده‌های کسب‌وکار، اختراعات، طرح‌های صنعتی، برند و امثالهم محافظت کنیم. در واقع موضوع این اپیزود، بررسی کلیات حقوق مالکیت صنعتی در ایران است.