پادکست آغاز تولید، اپیزود هفتم:

آیا تولید انبوه با تجهیزات عمومی امکان‌پذیر است؟

استفاده از تجهیزات عمومی و انعطاف پذیر برای تولید انبوه - اپیزود 7 از پادکست آغاز تولید - میلاد اسمعیلی

بعضی تصور می‌کنند که می‌توانند با استفاده از تعداد زیادی تجهیزات عمومی، مثلاً چند دستگاه تراش، ظرفیت تولید انبوه داشته باشند. در این اپیزود ضمن ارائه مفهوم «تولید انبوه» و و ارتباطش با «خط تولید»، توجیه‌پذیری استفاده از تجهیزات عمومی برای تولید انبوه و بعضی راهکارهای متداول برای آن را تجزیه‌وتحلیل خواهم کرد.