پادکست آغاز تولید، اپیزود صفر:

معرفی پادکست و چند نکته مهم

پادکست آغاز تولید - اپیزود صفر: معرفی پادکست و چند نکته مهم. گوینده: میلاد اسمعیلی

در این اپیزود، توضیح می‌دهم که پادکست آغاز تولید در مورد چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند. ضمناً چند نکته در مورد: کیفیت صدا، شیوه‌ی بیان مطالب، ویکی‌تولید و نحوه‌ی ارتباط‌مان می‌گویم.